Överblivna kort (om man inte är två eller fyra deltagare) läggs undan.
Resten av leken läggs som talong mitt på bordet med baksidan upp.
Oftast är barn bättre än sina äldre syskon eller föräldrar på detta spel så passa på att utmana era familjemedlemmar.Fyra jokrar med två lekar.När spelvarvet är slut, spelas ett nytt enligt ovan.Efter budgivningen ska den som blev spelförare antingen deklarera att han spelar solo (utan partner eller fråga efter vilket icketrumfkort som helst som han inte själv har på handen.Med våra barnspel, tjejspel och sportspel finns det gott om onlinespel för alla.Snipp snapp snorum regler, så här spelar ni: Dela ut korten ett och ett så långt de heirloom exp bonus after 90 räcker.I följande kortspel förekommer trumf och sang: Bridge Nittionio Valör Valör är en av de två egenskaper som entydigt bestämmer ett korts identitet i en vanlig fransk-engelsk kortlek.Det är i själva verket en tysk vidareutveckling från omkring 1890 av spelet halma som i sin tur uppfanns 1883 av den brittiske kirurgen George.Har han själv eller motspelaren redan deklarerat trumf, får han istället deklarera tjog, och får då 1 poäng.De övriga får då minuspoäng i protokollet enligt följande: För varje åtta på handen: -25 poäng.(Han kan därigenom hamna på minus i protokollet.) Motspelarna får i bägge fallen vardera 10 poäng per stick.Har två eller flera spelare lika högt ska potten ligga kvar på bordet och fyllas på i samband med nästa giv.Skulle första kortet som slås upp i given (dvs.Exempel: Sju spelare A-G, G sitter giv.Skulle han verkligen ta alla fem sticken, får han 15 poäng.I turordning får sedan alla som så önskar köpa nya kort, dvs, man kastar valfritt antal från handen och får lika många nya.Först måste altså korten med framsidan uppåt läggas ut, därefter får man lägga ut de korten med framsidan nedåt.Bägge lägger då till 20 poäng för varje vunnen giv, och vinnaren får dessutom en bonus på 100 poäng.
Ruter 7-ruter 8-ruter 9-ruter.