tot slot of tenslotte

Bid voor jullie macau casino money herders.
Ik zal jullie nog enkele concrete boodschappen geven voor onze tijd.
Ik druk mijn gevoelens naar jullie uit: liefde, begrip en moederlijke welwillendheid.
Wij stellen Haar altijd vragen over zieken: - Bid voor alle zieken.Dit is waarom ik, als een moeder, u om mij heen verzamel, omdat ik met mijn moederlijke liefde verlang u te helpen om vrij te zijn van de aberrant casino spel vuiligheid van het verleden en om te beginnen opnieuw en anders te leven.Ja dat.Maar als je verstrooid inslaapt, is de volgende morgen somber en vergeet je zelfs te bidden.Donderdag Marija schrijft: 'De.(J) Donderdag Bid en vast, want zonder het gebed kunnen jullie niets doen.(Ba48) Woensdag 9 november 1983 Tot Jelena: - Bid!Een onzuiver hart kan niet in mijn Zoon en met mijn Zoon zijn.Tijdens de jaarlijkse verschijning aan de zieneres Mirjana Soldo, zaterdag Lieve kinderen, zoek de vrede en het geluk niet tevergeefs op verkeerde bonus finans plaatsen en in verkeerde dingen.Zo zult u het gebed met het hart leren kennen en uw gedachten zullen bij God zijn.Vandaag ben ik bij jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijk zegen van vrede, en ik dring er bij jullie op aan je leven van geloof nog meer te beleven, omdat jullie nog zwak zijn en niet nederig zijn.Verkrijg zo nieuwe voorsprekers die je op je levensweg zullen helpen om te begrijpen dat er voor jullie niets belangrijk is op aarde; jullie moeten alleen naar de hemel verlangen.Ik toon jullie de weg om jezelf te vergeven, om anderen te vergeven en om met oprecht berouw in het hart te knielen voor de Vader.Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.Om deze reden zegt Allah ons in de Koran duidelijk dat: En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde mawadda en tederheid onder u geplaatst.Donderdag 28 november 1985 Tot Marija, voor de parochie: - Ik wil jullie allen bedanken voor alles wat jullie voor Mij hebben gedaan, vooral de jongeren.
Ik zal jullie de kracht en steun geven waaraan je behoefte hebt.
Maandag Tot Marija: - Lieve kinderen, dit is een tijd van genade voor de gezinnen en daarom roep ik jullie op, het gebed te vernieuwen.Gelukkig kunnen betrouwbare beoordelingen, zoals die op, u helpen bij het vinden van de beste kansspelsite voor u!