30 Man besökte marknader och handlade med småvaror (kram) som exempelvis glas ( glasförare ) och även hästar.
Ordbok över svensk romani Resandefolkets språk och sånger.
De första deposit invoice definition skriftliga beläggen av ord och fraser i romani är från 1700 - talet.
Han riktar också kritik mot den norske Eilert Sundts forskning om det slot trong game nghia la gi norska resandefolket på 1800- talet.En gång kom en trasig tattare med sin hustru åkande till en prästgård i Småland och begärde husrum, emedan han var sjuk.titel/227670 Karin Bojs och Peter Sjölund Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren, Albert Bonniers Förlag, november 2016 Bo Hazell "Resandefolket Från tattare till traveller" Lindwall, Bo Släktforskarnas årsbok (2005).Ny genetisk och genealogisk forskning visar påtagliga inslag både av romsk härstamning och av äldre nordiska släktlinjer bland de flesta nordiska resandesläkter.42 Resande har i Sverige varit utsatta för en negativ framställning från myndigheternas sida.Resande bodde kortare perioder i vissa byar.Enligt den resande-romska inriktningen måste en rik man dela med sig av sitt, om inte skulle han bli bestraffad.Under senare delen av 1900- talet blev de nyanlända romerna benämnda "zigenare" medan det äldre (resandefolket) blev kallade "tattare" av gemene man.Sambanden kan man se i bland annat Arthur Thesleffs publikation Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner där finsk-romska släktnamn presenteras.Olaus Petri skrev om dem i sin svenska krönika från 1530: Samma år som herr Sten hade blivit hövitsman, kom en hop av det folket som far omkring från det ena landet till det andra, och dem man kallar tattare, hit till landet och till.De isolerades slot ut sverige fotbolls-vm 2002 från varandra.Ml/anor-fran-landsvagen Bergman, Arvid (2018).Han hade tre söner, som alla voro jägare, och den yngste var till och med vice korpral vid mitt kompani.
En anledning till att Allan Etzlers romska beskrivningar slutade få uppmärksamhet kan ha varit att det fanns ras-undertoner i hans avhandlingar från 1940- talet, medan Adam Heymowskis teorier passade bättre i tiden, en tid då man inte ville ha ett rasproblem i Sverige.