Vooral de mannen profiteerden daarvan.
De oudste, Joseph-Theofiel-Guido, werd geboren op Tijdens zijn beroepleven was deze werkzaam als technisch tekenaar bij New Holland.Tijdens de beschieting verbleven wij soms in de gewelfde kelder van Marcel Lepez.José and Nic own a butcher store and are very busy.Gustave Royers ( ) was de architect van de parochiekerk.In het jaer 1635 is de streke hier overvloedig gequelt geweest door de peste, soo dat alles hier bijna was verlaten en de straeten overlommert waeren van gers en kruydt.De Neanderthaler bevolkte pas 200 000 jaar geleden grote delen van Europa maar verdween 30 000 jaar geleden van het toneel.Silexscherven in Kwaremont, een werkplaats waar jagers hun gereedschappen voor de jacht klaarmaakten.Bij de laatste overstroming werd de geelrode, soms bruine, zavel (dietiaan zand) afgezet.Ls kind hoorden en zagen we hele kolommen Duitsers de steenweg naar Ronse opstappen.Zijn familieleden vertelden de Duitsers dat hij sehr krank was.Je had nog de keuterboeren.Van de Kelten vond men destijds in de streek casino viking sanary tussen Ronse en Flobecq enkele graven.a.Typisch woningen voor de de werkman.Gevolg: om het godsdienstonderwijs te redden richtten de katholieken over het hele land vrije scholen op, die zij met de grootste opofferingen in stand hielden De bisschoppen en de geestelijken wezen de gelovigen op de plicht hun kinderen een godsdienstige opvoeding te geven.Zaterdag 14 september 40: aardappelen opgegraven Zondag 15 september: gerst ingehaald en aardappelen uitgedaan bij de zwijnenmeester.Wij kwamen in Immerich aan.
De jonge man maakte daar kennis met een meisje uit de streek.
De Hervorming kon in Nukerke op tamelijk veel aanhangers rekenen.

Raadde die juist dat mocht het kind de cent aan het  negertje geven, aan dat dankbaar knikkende kopje Meester Jan, met zijn pince-nez was een streng man.