Nesapratu vai tas ir joks, vai n, bet aizgju uz zli un sku splt sples.
Citiem saka visdus vrdus, bet ms sevi nevaram aizstvt?
Multiple multi-billion dollar casinos are operating here.Apsargs neielaida jo teica ka mani nepazst, es teicu viam la apskats ieprieks nakts irakstu tas neldzji.Galven redaktore: Eva Jkabsone.Onakt.00 iegjm Fniks, pie bra draugs paldza augu tju.Ar iepriek ir bijis in pa viet gadjums, ka pilngi itk jokojot man btu jatstj viiem nauda.Pa 6 pat.Spu zles, kazino 253 380, uzmumi datubz no tiem aktvi, mekljumu skaits dien s datu bzes, ts daas vai datu bz iekauts informcijas, vai informcijas daas pavairoana vai izplatana jebkd form ir stingri aizliegta.O kantoru NEiesaku nevienam.Nesaprotu ka valsts var atlaujt tadus krievu ka Nils Uakovs emt darb un apzagt cilvkus ar nodokiem bet tomr aut Fenkai swtor relic hunter bonus mission strdat bez ierobežojumiem.Jsu uzmumam jbt piesardzgiem, kdus cilvkus liek strdt.Es oti ieteiktu new jersey online casino list nomaint liepjas fniksos vadtju!Un vl kpc via aizrda citiem ka nedrkst splt vairk par 2 apartiem, bet kad atnk vias vrs, tad vi drkst splt 5 apartus vienlaikus un ne vairk ka 3 centu likme bija.Ldz im it k pretenzijas t nesen tur saka strdt par apsargu- darbiniece Oksana, ja es nemaldos un situcija mainijs.Vljos padalties pieredz ar oti sliktu apkalpoanu smiltenes spu.Ieejot zl, k vienmr sasveicinjos, bet atbildes nebija, piegju pie letes, palgt kafiju, bet man brmene laila atbildja, ka odien brvdiena, otra brmene inese smjs.Brmene neko nepiedvja, kaut turpat netlu pie mums grozi.Nevien viet nav bijusi tda klaja irgans.Vias darbu un attieksmi es nevrttu profesionli.Lietotjiem Latviski Angliski Krieviski Ltd.Fniksa vadbai vajadztu pievrst tam uzmanbu, jo neuzskatu du rcbu par normlu vrot kam nu izkrits, lai nkt klt un piespiest, lai dod dau laimesta viam.Macau, high rollers, luxury casinos and hotels plus a rich heritage make Macau one of the world's premiere gaming destinations.