På Kafé Björkbacken tar Bashiir Mohamed från Somalia en rykande kopp kaffe på lunchrasten.
Regeringen motiverar med att för få invandrare börjar studera svenska, att för många avbryter studierna i förtid och att studierna tar för lång tid.
Full bonus om 12 000 kronor betalas till dem som får Godkänt på kurs D, studieväg.På väggen i klassrum D4 hänger den lilla Sverigekartan jämte den jättestora världskartan.Den som har gått i skolan fyra till nio år i sitt hemland.Nu är hon själv sfi-lärare i Katrineholm.För ersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 5 i sin äldre lydelse.4, sfi-bonus lämnas med.Det är nya tider i Katrineholm.Återbetalningsskyldighet och återkrav 9, mottagaren av sfi-bonus är återbetalningsskyldig om bonusen betalats ut på felaktig grund eller med för högt belopp.Den som har gått i skolan minst tio år i sitt hemland och i huvudsak har en teoretisk utbildning.Övergångsbestämmelser 2010:538 Denna lag träder i kraft den 1 september 2010 och tillämpas på nyanlända som första gången folkbokfördes i en kommun den eller senare.Har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap.Elever påbörjar sina studier men avslutar dem inte.En halv bonus för den som har uppnått betyg för godkänt resultat i utbildning i svenska för invandrare på kurs B turnee poker bucuresti på studieväg 1,.