Eftersom någon äger upphovsrätten till det som kopieras måste det finnas regler som bestämmer vad som är tillåtet.
Det är inte heller tillåtet att kopiera skyddade verk utan tillstånd bara för att en viss upphovsman eller rättighetshavare inte går att nå eller inte kan identifieras.Studenten äger upphovsrätten till uppsatsen och bestämmer därmed över verkets användning.Skyddstiden för ett verk gäller i 70 år efter upphovspersonens dödsår.Gäller det kopiering ur en normalstor bok, exempelvis en kursbok, får du endast kopiera begränsade delar av boken. .Kopiorna ska vara avsedda för egen del, familjen eller vänner.Men om upphovsmannen är en oberoende konsult behåller upphovsmannen vanligtvis rättigheterna om man inte avtalat om något annat.Högskolan får inte publicera en uppsats på Internet, LMS eller på annat sätt utan studentens tillåtelse.Att tillgängliggöra någon annans skyddade material genom att.ex.sök Creative Commons 10 euro gratis casino 2018 licensierat material, upphovsrätten omfattar även sådana verk som är upplagda på Internet.Webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller annan litteratur.I fråga om undervisning, biblioteksverksamhet eller privat bruk.Kopiering eller nerladdning är endast tillåten för privat bruk.Det är inte tillåtet att: Systematiskt kopiera eller ladda ner till exempel ett helt tidskriftshäfte eller en hel bok.
Nedan finns några vanliga frågor kring upphovsrätten ur ett lärarperspektiv beskrivna.
Här presenteras en översikt om upphovsrätt och avtalsvillkor.

Det är tillåtet att använda material upplagt på Internet som är under så kallad Creative Commons-licens.